ப்ரோ வாலிபால் லீக் தொடரில் பங்கேற்கும் சென்னை அணி இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது